aktuellt från tävlingskommittéen

Tävlingskommittén Informerar

Efter dagens TK- möte (27/3) där Anders Levander och Lars Gustavsson hälsades välkomna som nya medlemmar i tävlingskommittén framkom följande:

Vi följer Folkhälsomyndigheten(FHM) och Svenska Golfförbundets(SGF) rekommendationer, vilket innebär att i dagsläget gäller tävlingsförbud till och med den 18/4. SGF kommer fortlöpande varje måndag med uppdatering vad som kommer att gälla framöver. TK tillsammans klubbchefen har  gjort bedömningen att tävlingsförbudet kommer att förlängas ytterligare. Grytsberg anordnar två tävlingar i maj, Avrostningen och Flaggtävlingen, till dessa tävlingar är tillsvidare inte möjligt att anmäla sig. Tävlingsprogrammet kan ändras med kort varsel. Information kommer att publiceras på hemsidan när förändringar sker.

Tävlingsledning/ansvariga för respektive tävling är fastställd.

Onsdagsgolfen kommer att anordnas i samma omfattning som förra året, sällskapsgolf. Närmare information kommer inom kort på hemsidan.

Sörmlands golförbund har skickat ut spelprogram för seriespelet där vi i år är representerade i H40, H60, H70 samt mixed. Anmälan för “hugande” spekulanter kan med fördel ske till respektive lagledare snarast.

H40 – Janne Ekström. jan.ekstrom@grytsberggolf.se   070-834 04 07                                       H40 spelas torsdagar kl.16.00

H60 – Claes-Göran Aggebo. aggebo@live.se  0730-664284                                                         H60 spelas måndagar kl.10.00

H70 – Bertil Granberg; granis43@hotmail.com  070-644 09 40                                                   H70 spelas torsdagar kl.10.00                

Mixed – Jeanette Blomqvist. jeanetteblomqvist62@gmail.com  0760-49 71 69                       Mixedserien spelas söndagar kl.13.00

 

 

 

 

 

NÄSTA TÄVLING

VI FÖLJER GOLFFÖRBUNDETS REKOMENDATIONER FÖR TÄVLING ANG. CORONA

Golf i Sörmland