Hej golfvänner

Ännu så länge är banan öppen med vintergreener, hål 1, 2, 3, 9 och 18. Matta (som finns att låna i entren på klubbhuset) eller peg används för att skydda banan.

 Banan har klarat vintern bra.

Jonny och Roger har servat maskinparken så den är körklar till säsongstart.

I början av april kommer två bekanta ansikten tillbaka, Gunnar och Benny, dessutom är en tredje banarbetare på gång, återkommer med namn.

Planerade åtgärder utöver vanlig skötsel i år, är fortsatt arbete med bevattning av greener och tees, samt fairway hål 4 och 5. Diket framför greener på hål 4 och 6 kommer att läggas igen, och ”dammen” hål 4 kommer att utvidgas, fairwaybunkern hål 6 kommer att justeras.

Rangen kommer rustas vad gäller mål/avståndsmarkeringar.

Under säsongen kommer också teeskyltar att bytas ut.

Som ni förstår, så vill vi gärna ha lite fler kvinnor i bankommittén. Är du intresserad, så hör av dig till info@grytsberggolf.se.

Mvh

Hans Franson

 

MÖT VÅRA BANARBETARE

Jonny Eklund

Jonny Eklund

Banchef

tel: 076 – 205 30 91

jonny.eklund@grytsberggolf.se

Benny Ekengren

Benny Ekengren

Roger Fagerborg

Roger Fagerborg

BANKOMMITTÉ

Hans Fransson ordförande/sammankallande   0733543621 
 hans.franson@hotmail.com                               

Jan Ekström                                                      0708340407   

stjarngolv@gmail.com

Per-Erik Skotthag                                              0733215500 

pereric.skotthag@telia.com             

Håkan Färm                                                        0705934934

 hakanfarm@hotmail.com 

AKTUELLT PÅ BANAN