Specialerbjudande för 2020

(förlängda från 2019)       

”Prova på”-medlem år 1, 

(Får ej ha varit medlem i GGK de senaste 5 åren ***)  avgift 2495 kr                                                            

Andraklubbsmedlemsskap 

(gäller fullvärdesmedlem i annan klubb, gäller inte redan medlem i Grytsberg GK) ger fritt spel på Grytsberg GK***) avgift 2495 kr 

”Prova på”-medlem år 2 ***),  avgift 3495 kr

 

MEDLEMSKATEGORIER ÅRSAVGIFTER
“Prova på”-medlem år 1 2.495
Fullvärdesmedlem, senior 4.795:-
Andraklubbmedlemsskap 2.495
Greenfee-medlem Premium exkl. greenfee *) 1.495:-
Greenfee-medlem Bas exkl. greenfee **) 695:-
Yngre senior (tom det år du fyller 29 ***) 1 595:-
Junior (tom det år du fyller 21) 995:-
Knatte (tom det år du fyller 15) 395:-
Familjemedlemskap 1 (2 vuxna och egna barn upp till 6 år ***) 4 995:-
Familjemedlemskap 2 (2 vuxna och 2 egna barn upp till 19 år ***) 8 995:-
Passiv medlem 300:-

*)   Greenfee-medlem Premium erhåller 3 greenfee-biljetter, vilka används första 3 spelen. Gäller alla dagar 2020 och 50 kr i rabatt vid övrigt greenfee-spel (dock lägst 150 kr).

**) Greenfee-medlem Bas erhåller 1 greenfee-biljett, vilken används första spelet. Gäller alla dagar  2020 och erlägger full greenfee vid övrigt greenfee-spel.

***) Gäller fritt spel på Grytsberg GK, men inga andra medlemsförmåner

Medlemsansökan  fyll i blanketten här