Vi öppnar banan och rangen fredag den 25 April kl. 12.00

Övningsområdet öppnar 4-5 Maj