Hål 11

hal11ritn

Skjutbanan

En kraftig drive med slice kan hamna i markörgraven i en av rikets få 300-meters skjutbanor. Redan 1927 bildades en skytteförening på Solbacka Läroverk, och när rektor Goding förvärvade Jättna säteri 1932 anlades denna skjutbana, som ansågs vara av mycket hög klass. Detta medförde att skytteintresset alltid var stort på skolan, som 1951 bildade en egen hemvärnsförening. Att med andraslaget pricka hålet frimärksstora green och att få bollen att ligga kvar är en utmaning även för singelhandikappare.

hal11bild