Hål 15

hal15bild

Lindbergs göl

I begynnelsen av klubbens historia, i början av 1990-talet, hade klubbens pionjärer med mycket möda bara lyckats bygga två greener med tre utslagsplatser här i dalen ( sex varv blev 18 hål!).

Då kom maskinentreprenören och entusiastiske golfaren Kurt Lindberg från Runtuna till undsättning. Han erbjöd sig att bygga färdigt de första nio hålen för en synnerligen blygsam ersättning. Detta var på den tiden då rikets ekonomi var i misär och nästan alla hade tappat tron på framtiden.

Och här, på det första hålet, såg Lindberg framför sig hur det skulle bli ett vattenhinder i form av en rejäl damm nere i sänkan. Nu blev den ursprungliga dammen inte så stor, men trots att den var svår att träffa, var Lindbergs göl konstigt nog full med bollar varje höst.

hal15ritn