Hål 17

hal17bild

Hundkyrkogården

När AB Lantläroverket – sedermera Solbacka – var nystartat och Jättna Säteri, på vars mark Solbacka Golf & Country Club och halva golfbanan ligger, var ett stort och aktivt jordbruk, var det en stor ekdunge en bit ner i backen mot fairway efter gul tee. Där begravdes gårdens hundar. De senast begravda var den älskade labradortiken Dolly och hennes kompis springerspanieltiken Piga.

Ekarna som finns kvar är höga och det är förvånansvärt långt till fairway.

hal17ritn