Hål 4

hal4bild

hal4bild2

 

 

Hal4ritnKärrhöken

Detta dog-leg vänster är byggt på gammal jordbruksmark. Den var så dålig att man gav upp och lät den bli impediment. Nu har det uträttats stordåd och blivit en riktigt acceptabel fairway.

Frestas inte att gå Tiger-line över träsket! Det är långt och krondiket djupt och brett.