Hål 9

hal9ritn

hal9bild                                                                                                          

Åsidan

Banans längsta hål går längs Jättnaån, som rinner från Misteln till Kyrksjön. Fortfarande står det järnringsförsedda pålar kvar i vassen, som minner om när här flottades timmer. När man flyger över Sörmland kan man se förkastningssprickorna som går från nordväst till sydost. Man kan faktiskt paddla från Dunkers kyrka genom Jättnaån ner till Nyköping vid Östersjön. Att paddla genom ån i dag är en upplevelse.