Välkommen som ny medlem 2020!
Så blir du medlem i Grytsberg Golfklubb

Fyll i formuläret här nedan 

 ring 0158-410 50 för mer information

I medlemskapet ingår spel på Grytsberg Golfklubbs bana, golfförsäkring, medlemskap i Svenska Golfförbundet och tidningen Svensk Golf. Du som fullvärdesmedlem får även möjligheten att spela på andra banor i Sörmland rabatterat till 50% av greenfee den s.k. Sörmlandssvingen Vilka dessa banor är kan du se här

Du får också ett erbjudande att golfa med dina vänner för ett rabbaterat pris. Läs mer om det här

  

”Prova på”-medlem år 1, 

(Får ej ha varit medlem i GGK de senaste 5 åren ***)  avgift 2495 kr    

”Prova på”-medlem år 1
plus grönt kort kurs

(Får ej ha varit medlem i GGK de senaste 5 åren ***)  avgift 3995 kr                                                        

Andraklubbsmedlemsskap 

(gäller fullvärdesmedlem i annan klubb, gäller inte redan medlem i Grytsberg GK) ger fritt spel på Grytsberg GK***) avgift 2495 kr 

”Prova på”-medlem år 2 ***),  avgift 3495 kr

MEDLEMSKATEGORIER ÅRSAVGIFTER
“Prova på”-medlem år 1 2.495:-
Fullvärdesmedlem, senior 4.795:-
Andraklubbmedlemsskap 2.495:-
Greenfee-medlem Premium exkl. greenfee *) 1.495:-
Greenfee-medlem Bas exkl. greenfee **) 695:-
Yngre senior (tom det år du fyller 29 ***) 1 595:-
Junior (tom det år du fyller 21) 995:-
Knatte (tom det år du fyller 15) 395:-
Familjemedlemskap 1 (2 vuxna och egna barn upp till 6 år ***) 4 995:-
Familjemedlemskap 2 (2 vuxna och 2 egna barn från 7 år upp till 19 år ***) 8 995:-
Passiv medlem 300:-

*)   Greenfee-medlem Premium erhåller 3 greenfee-biljetter gällande alla dagar 2019, som används dom 3 första gångerna, och 50 kr i rabatt vid övrigt greenfee-spel (dock lägst 150 kr).

**) Greenfee-medlem Bas erhåller 1 greenfee-biljett gällande alla dagar 2019, som används den första rundan,  och erlägger full greenfee vid övrigt greenfee-spel.

***) Gäller fritt spel på Grytsberg GK, men inga andra medlemsförmåner

Specialerbjudande för 2020

Andraklubbsmedlemsskap (gäller fullvärdesmedlem i annan klubb, gäller inte redan medlem i Grytsberg GK) ger fritt spel på Grytsberg GK avgift 2495 kr

”Prova på”-medlem år 1 ***),  (Får ej ha varit medlem i GGK de senaste 5 åren) avgift 2495 kr

”Prova på”-medlem år 2 ***),  avgift 3495 kr