Välkommen som ny medlem 2019!
Så blir du medlem i Grytsberg Golfklubb


Fyll i formuläret här nedan 

 ring 0158-410 50 för mer information

I medlemskapet ingår spel på Grytsberg Golfklubbs bana, golfförsäkring, medlemskap i Svenska Golfförbundet och tidningen Svensk Golf. Du som fullvärdesmedlem får även möjligheten att spela på andra banor i Sörmland rabatterat till 50% av greenfee den s.k. Sörmlandssvingen Vilka dessa banor är kan du se här

Specialerbjudande för 2019

(förlängda från 2018)   

   

”Prova på”-medlem år 1, 

(Får ej ha varit medlem i GGK de senaste 5 åren ***)  avgift 2495 kr    

”Prova på”-medlem år 1
plus grönt kort kurs

(Får ej ha varit medlem i GGK de senaste 5 åren ***)  avgift 3495 kr                                                        

Andraklubbsmedlemsskap 

(gäller fullvärdesmedlem i annan klubb, gäller inte redan medlem i Grytsberg GK) ger fritt spel på Grytsberg GK***) avgift 2495 kr 

”Prova på”-medlem år 2 ***),  avgift 3495 kr

MEDLEMSKATEGORIER ÅRSAVGIFTER
“Prova på”-medlem år 1 2.495:-
Fullvärdesmedlem, senior 4.795:-
Andraklubbmedlemsskap 2.495:-
Greenfee-medlem Premium exkl. greenfee *) 1.495:-
Greenfee-medlem Bas exkl. greenfee **) 695:-
Yngre senior (tom det år du fyller 29 ***) 1 595:-
Junior (tom det år du fyller 21) 995:-
Knatte (tom det år du fyller 15) 395:-
Familjemedlemskap 1 (2 vuxna och egna barn upp till 6 år ***) 4 995:-
Familjemedlemskap 2 (2 vuxna och 2 egna barn upp till 19 år ***) 8 995:-
Passiv medlem 300:-

*)   Greenfee-medlem Premium erhåller 3 greenfee-biljetter gällande alla dagar 2019, som används dom 3 första gångerna, och 50 kr i rabatt vid övrigt greenfee-spel (dock lägst 150 kr).

**) Greenfee-medlem Bas erhåller 1 greenfee-biljett gällande alla dagar 2019, som används den första rundan,  och erlägger full greenfee vid övrigt greenfee-spel.

***) Gäller fritt spel på Grytsberg GK, men inga andra medlemsförmåner

Specialerbjudande för 2019, (förlängda från 2018):

Andraklubbsmedlemsskap (gäller fullvärdesmedlem i annan klubb, gäller inte redan medlem i Grytsberg GK) ger fritt spel på Grytsberg GK avgift 2495 kr

”Prova på”-medlem år 1 ***),  (Får ej ha varit medlem i GGK de senaste 5 åren) avgift 2495 kr

”Prova på”-medlem år 2 ***),  avgift 3495 kr