Bli medlem

Välkommen som ny medlem 2018!
Så blir du medlem i Grytsberg Golfklubb


Fyll i formuläret här nedan 

 ring 0158-410 50 för mer information

I medlemskapet ingår spel på Grytsberg Golfklubbs bana, golfförsäkring, medlemskap i Svenska Golfförbundet och tidningen Svensk Golf. Du som fullvärdesmedlem får även möjligheten att spela på andra banor i Sörmland rabatterat till 50% av greenfee den s.k. Sörmlandssvingen Vilka dessa banor är kan du se här

MEDLEMSKATEGORIER ÅRSAVGIFTER
Fullvärdesmedlem, senior 4.795:-
Greenfee-medlem Premium exkl. greenfee *) 1.495:-
Greenfee-medlem Bas exkl. greenfee **) 695:-
Yngre senior (tom det år du fyller 29 ***) 1 595:-
Junior (tom det år du fyller 21) 995:-
Knatte (tom det år du fyller 15) 395:-
Familjemedlemskap 1, (2 vuxna med 2 egna barn upp till 6 år ***) 4 995:-
Familjemedlemskap 2, (2 vuxna med 2 egna barn upp till 19 år ***) 8 995:-
Passiv medlem 300:-

*)   Greenfee-medlem Premium erhåller 3 greenfee-biljetter gällande alla dagar 2018, som används dom 3 första gångerna, och 50 kr i rabatt vid övrigt greenfee-spel (dock lägst 150 kr).

**) Greenfee-medlem Bas erhåller 1 greenfee-biljett gällande alla dagar 2018, som används den första rundan,  och erlägger full greenfee vid övrigt greenfee-spel.

***) Gäller fritt spel på Grytsberg GK, men inga andra medlemsförmåner

Specialerbjudande för 2018, (förlängda från 2017):

Andraklubbsmedlemsskap (gäller fullvärdesmedlem i annan klubb, gäller inte redan medlem i Grytsberg GK) ger fritt spel på Grytsberg GK avgift 2495 kr

”Prova på”-medlem år 1 ***),  (Får ej ha varit medlem i GGK de senaste 5 åren) avgift 2495 kr

”Prova på”-medlem år 2 ***),  avgift 3495 kr

 

Medlemsansökan

skriv i formuläret här nedan och skicka. Obs! Glöm ej att kryssa i medgivanderutan längst ner, annars går ej ansökan att skicka.
Vi återkommer till er snarast, senast inom 3 arbetsdagar.





Namn (obligatorisk)







Klicka här om du accepterar detta