Bli medlem

Välkommen som ny medlem 2017!
Så blir du medlem i Grytsberg Golfklubb


Fyll i formuläret här nedan 

 ring 0158-41050 för mer information

I medlemskapet ingår spel på Grytsberg Golfklubbs bana, golfförsäkring, medlemskap i Svenska Golfförbundet, tidningen Svensk Golf och möjligheten att spela andra banor mot greenfee.

MEDLEMSKATEGORIER ÅRSAVGIFTER
Spelrättsmedlem, senior med spelrätt 4.495:-
Greenfee-medlem Premium exkl. greenfee *) 1.495:-
Greenfee-medlem Bas exkl. greenfee **) 695:-
Yngre senior (tom det år du fyller 26, inget krav på spelrätt) 1295:-
Junior (tom det år du fyller 21) 995:-
Knatte (tom det år du fyller 12) 150:-
Passiv medlem 300:-

*)   Greenfee-medlem Premium erhåller 3 greenfee-biljetter gällande alla dagar 2017 och 50 kr i rabatt vid övrigt greenfee-spel (dock lägst 150 kr).

**) Greenfee-medlem Bas erhåller 1 greenfee-biljett gällande alla dagar 2017 och erlägger full greenfee vid övrigt greenfee-spel.

Specialerbjudande för 2017:

Andraklubbsmedlemsskap (gäller fullvärdesmedlem i annan klubb, gäller inte redan medlem i Grytsberg GK) ger fritt spel på Grytsberg GK avgift 2495 kr

”Prova på”-medlem år 1, fullvärdesmedlemsskap (Får ej ha varit medlem i GGK de senaste 5 åren) avgift 2495 kr

”Prova på”-medlem år 2, fullvärdesmedlemskap avgift 3495 kr

Till dig som går en nybörjarkurs i klubbens regi erbjuder vi ett Prova-på-medlemskap 1 år, (inget krav på spelrätt) avgift: senior 995 kr, junior 500 kr

Medlemsansökan 

skriv i formuläret här nedan och skicka. Obs! Glöm ej att kryssa i medgivanderutan längst ner, annars går ej ansökan att skicka.
Vi återkommer till er snarast, senast inom 3 arbetsdagar.

Namn (obligatorisk)Klicka här om du accepterar detta