ERBJUDANDEN

 

Specialerbjudande för 2019

(förlängda från 2018)       

”Prova på”-medlem år 1, 

(Får ej ha varit medlem i GGK de senaste 5 åren ***)  avgift 2495 kr                                                            

Andraklubbsmedlemsskap 

(gäller fullvärdesmedlem i annan klubb, gäller inte redan medlem i Grytsberg GK) ger fritt spel på Grytsberg GK***) avgift 2495 kr 

”Prova på”-medlem år 2 ***),  avgift 3495 kr