VARFÖR INTE BLI PROVA PÅ- ELLER ANDRAKLUBBSMEDLEM?

   Specialerbjudande för 2020       

    ”Prova på”-medlem år 1,             

      Får ej ha varit medlem i grytsberg gk de senaste 5  åren.  

       avgift 2495 kR.

       Andraklubbsmedlemsskap 

      GÄLLER FULLVÄRDESMEDLEM I ANNAN KLUBB

       AVGIFT 2495 KR.