VARFÖR INTE BLI PROVA PÅ- ELLER ANDRAKLUBBSMEDLEM?

       Specialerbjudande för 2020       

          ”Prova på”-medlem år 1, 

               (Får ej ha varit medlem i grytsberg gk de senaste

            5  åren.     avgift 2495 kR.

             Andraklubbsmedlemsskap 

           (GÄLLER FULLVÄRDESMEDLEM I ANNAN                                                                                           KLUBB)    AVGIFT 2495 KR.