VARFÖR INTE BLI PROVA PÅ- ELLER ANDRAKLUBBSMEDLEM?

       Specialerbjudande för 2020 

          (förlängda från 2019)       

          ”Prova på”-medlem år 1, 

               (Får ej ha varit medlem i grytsberg gk de senaste 5                      åren.     avgift 2495 kR.

             Andraklubbsmedlemsskap 

           (GÄLLER FULLVÄRDESMEDLEM I ANNAN                                                                  KLUBB)    AVGIFT 2495 KR.

                   Prova på”-medlem år 2 ,  AVGIFT 3495 KR