GISAB

Från och med säsongen 2019 ligger huvuddelen av klubbens ekonomi i bolaget där klubben är majoritetsägare.

Ordförande Gunnar Eliasson 

Vice ordförande Erik Brandberg

Ledamot Hans Franson