Golfklubbens historia

När Lars Nordzell var verkställande direktör på Solbacka Sport & Konferens hade han en vision om en golfbana i anslutning till kursgården. Det han såg framför sig var norra Europas mest magnifika golfprojekt.

Idén om en golfbana vid Solbacka var emellertid inte helt ny. Redan under anläggningens tid som internatskola fanns det tankar om en golfbana. De uppstod när skolans rektor, Folke Goding, från sin kulle iakttog den blivande svenske golfmästaren Claes Jöhnke, när han slog övningsslag mellan målen på fotbollsplanen nedanför. Goding föreställde sig något slags golfanläggning på åkerlappen där klubbens första greener anlades och där banans första hål nu ligger.

Den 31 augusti 1991 togs ett viktigt steg för en vidareutveckling av Nordzells vision. Den dagen instiftades på hans initiativ Solbacka Gnesta Golfklubb. Till en början fanns det stort intresse för medlemskap i klubben. På kort tid anmälde sig drygt 600 personer och drygt hälften av dem betalade in en anmälningsavgift på 300 kronor för att försäkra sig om fullt medlemskap i framtiden. Man förband sig då också att betala in medlemslånet på 17 000 kronor när golfklubben upptagits som medlem i Svenska Golfförbundet. Det hela såg alltså ljust ut.

Men snart hopade sig orosmolnen. Inom det planerade området hittade miljövänner unika arter som måste skyddas, en orienteringsklubb hade en nyss färdigställd orienteringskarta som skulle bli obosolet om man anlade en golfbana. Det fanns också farhågor för att vattnet i Kyrksjön skulle förorenas och bli odrickbart på grund av läckage av bekämpningsmedel från banan. Detta och mer därtill ledde till att den kommunala tjänsteman som gett förhandsbesked om bygglov nu drog tillbaka förhandsbeskedet. Plötsligt var golfbanan ett detaljplaneärende med allt vad det innebar av tempoförlust.

Till detta kom att tiderna blev kärvare. Början av 1990-talet var den tid då Irak gick in i Kuwait, fastighetsbolag ställde in betalningarna, krig pågick i Mellanöstern, Sverige fick 300 procents ränta, kronan släpptes fri och tappade 30 procent av sitt värde. Och det var i den vevan som Solbacka Gnesta Golfklubb antogs som medlem i Svenska Golfförbundet. Nu skulle alltså enligt överenskommelse de preliminära medlemmarna i klubben leverera sina medlemslån. Men inte ett enda lån kom in.

1991 blev i praktiken ett förlorat år. 1992 drog sig Lars Nordzell tillbaka och överlät ledningen av projektet till golfklubbens styrelse, där Johan Kinberg var ordförande. Han kom sedan att leda klubbens arbete fram till årsmötet 1997, då Claes Ericson tog över (1997-2001). Under den här perioden fick klubben sitt bygglov och ett klubbhus. Medlemslånen började strömma in och de två första greenerna anlades, dels den som nu är första hålets green och dels den nuvarande övningsgreenen vid sporthallen. Byggmästare Leif Borrman snickrade till tre utslagsplattor och tillsammans med de två greenerna möjliggjorde plattorna en artonhålsrunda, om man gick sex varv på banan. Solbacka hade äntligen fått sin golfbana!

För att klara underhållet av banan inköptes en begagnad traktor av märket Ferguson med tillhörande skopa, plog och harv. Dessutom gjorde man en investering i en självgående gräsklippare av märket Klippo. Den nyss utlöste arrendatorn på Jättna hyrde med glädje ut en hall att förvara maskinerna i. Efter hand har maskinparken vuxit väsentligt och omfattar nu ett stort antal maskiner för varierande ändamål.

Arbetet med de första nio hålen kom ganska snart igång. De motsvarar de nuvarande hålen mellan Solbacka och Jättnaån. För att få en 18-hålsrunda gick man alltså två varv. De här hålen blev spelklara 1996. Nästa etapp i utbyggnaden skedde på Grytsbergs marker mellan kyrkan och Jättnaån. Dessa hål öppnades för spel sommaren 1997. Då var man redan igång med arbetet på sista etappen, som omfattade Kolundadalen, längst bort från klubbhuset. När dessa hål blev spelbara år 2000 hade Solbacka Gnesta Golfklubb en komplett 18-hålsbana.

Vid årsmötet 2001 övertog Mats Gustafsson ordförandeklubben som han sedan höll i fram till hösten 2004, då Johan Kinberg åtog sig ytterligare ett år som ordförande. Under Gustafssons ledning förbättrades banan successivt. Bland annat anlades det grästeer på de flesta utslagsplatser. Efter årsmötet 2005 blev Per-Eric Skotthag ordförande.

Den ursprungliga tanken att konferensanläggningens stora gästkapacitet tillsammans med en vacker och omväxlande golfbana skulle bli ett attraktivt koncept för kursarrangörer har visat sig stämma. En bidragande orsak till framgången är förstås att konferensanläggningen håller öppet under sommaren och erbjuder förmånliga golfpaket för såväl företag som enskilda spelare.

Vid årsskiftet 2012–2013 flyttade klubben från Solbacka till Grytsbergs Säteri och bytte namn till Gnesta Golfklubb, sedan konferensanläggningen lade ner sin verksamhet.

Inför säsongen 2016 var Grytsbergs Säteri till försäljning och klubben fick ånyo se sig om efter nytt klubbhus. Man fann då att det enda alternativet var att flytta tillbaka till det ursprungliga klubbhuset vid Solbacka. Dock blev denna vistelse kort då det visade sig att klubbens välgörare och medlem Christer Brandberg förvärvade Grytsbergs Säteri och erbjöd klubben att flytta tillbaka.

Nytt klubbhus iordningställdes och kunde invigas i maj 2017. Inför säsongen tog även klubben tillfället att byta namn igen till det mer passande Grytsberg GK.