Juniorträning är en mycket viktig verksamhet för vår idrottsförening. Vår träning ska leda till att fler barn blir förälskade i golf, stannar kvar i golfen längre och tar klivet till nästa steg i utvecklingstrappan.
Grupperna delas in efter kompetens, mognadsgrad och tidigare golferfarenhet. Träningarna startar redan vecka 18. Ni hittar mer info på juniorträning