Lokala regler

Lokala regler Grytsberg GK 2018

Följande lokala regler gäller för allt spel på Grytsberg Golfklubb om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Regel (hänvisning till ”Regler för Golfspel 2016”):

Out of bounds (Regel 27)

a. Out of bounds markeras med vita pinnar.

b. En boll som passerar vägen vänster om hål 14 eller vänster om hål 15 och befinner sig i vila på andra sidan av vägen är out of bounds, även om den ligger på annan del av spelfältet.

c. Out of boundsgränsen mellan hål 1 och hål 18 gäller vid spel på hål 18 men inte vid spel på hål 1.

Vattenhinder (Regel 26)

Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

a. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

b. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.

c. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA

d. Myrstackar

e. Skador i bunkrar orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

a. Objekt identifierade med orange markering.

b. Avståndsmarkeringar (pinnar och plattor) som visar avstånd till flaggan/mitten av green.

Boll som oavsiktligt rubbas på green

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande:

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enl regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)

För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka spelet (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka osv.), bryter spelaren mot Regel 14-3.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag

Lokala ordningsföreskrifter:

a. Företrädesrätt

Vid möte på banan har spelare kommande från högre hålnummer företräde.

b. Banpersonal

Personal som arbetar på banan har företräde.

c. Bunkerkrattor

Bunkerkrattor ska ligga i bunkern och på ett sådant sätt att de minst påverkar spelet.

d. Bagvagnar

Bagvagnar får inte dras över tee, green eller mellan green och greenbunker.