LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2020

GRYTSBERGS GOLFKLUBB

 Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel.           Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås på anslagstavlan i anslutning till klubbhusets entré samt vid starthuset hål 1.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

 Matchspel – Förlorat hål; Slagspel Två slag

 Out of bounds (Regel 18.2)

 1. Out of bounds markeras med vita pinnar, alternativt elektrifierat   stängsel.

2. En boll som passerar vägen vänster om hål 14 eller vänster om hål 15 och befinner sig i vila på andra sidan av vägen är out of bounds, även om den ligger på annan del av spelfältet.

3. Out of bounds gränsen mellan hål 1 och hål 18 gäller vid spel på hål 18 men inte vid spel på hål 1.

Pliktområden (Regel 17)

Omarkerade diken och dammar är röda pliktområden

Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

 Mark under arbete (MUA)

Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.

Områden definierat av blå pinnar med vit topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.

Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

Stora eller hårda myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller MUA från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

Onormalt banförhållande gällande elektrifierat stängsel ges spelaren lättnad utan plikt om stängslet är fysiskt störande för avsedd stans eller sving, regel 16.1a

Oflyttbara tillverkade föremål

Objekt/Områden vars gräns definieras av orange markering.

Avståndsmarkeringar (pinnar och plattor) som visar avstånd till flaggan/mitten av green.

Avståndsmätare (Regel 4-3)

För allt spel på denna bana får en spelare skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka spelet (t.ex. nivåskillnader, vindstyrka osv.), bryter spelaren mot Regel 4-3

Lokala ordningsföreskrifter

Företrädesrätt

Vid möte på banan har spelare kommande från högre hålnummer företräde.

Banpersonal

Personal som arbetar på banan har företräde.

Bunkerkrattor

Bunkerkrattor ska ligga i bunkern och på ett sådant sätt att de minst påverkar spelet.

Bagvagnar

Bagvagnar bör inte dras över tee, green eller mellan green och greenbunker.

 

Beslutade av Grytsbergs GK:s styrelse 2020-04-20