Onsdagsgolfen efter 1/7 – 2020
SGF har nu bestämt att vi får spela tävlingsgolf…..så onsdagen den 1 juli går startskottet för
årets Onsdagsgolf. Vi har ju under några veckor spelat onsdags-sällskapsgolf med varierande
framgång. Nedan redovisas i punktform vad som kommer att gälla resterande veckor (12 st.)
som är kvar av säsongen.
➢ Vi kommer att endast starta från hål 1, starttid 09.00
➢ Anmälan ska vara inne senast månd. Kl 19.00
➢ Inga efteranmälningar när startlistan är publicerad
➢ Se tillfälliga lokala ”Coronaregler” anslagna i klubbhuset
➢ Anmälan på plats senast 30 minuter innan start
➢ Sista onsdagen i varje månad spelas tävlingen från röd tee(45).
➢ Lottning av spelpartners kommer att ske i sedvanlig ordning, vi ska försöka se till att
ni inte får spela med samma person mer än 3 ggr.
➢ Tävlingsavgift (30:-) betalas med swisch, eller jämna pengar!!
➢ Order of merit, deltagarnas 6 bästa rundor adderas till ett årsresultat, som läggs till
grund för den slutliga prislistan.
➢ Prisutdelning kommer att ske en gång i månaden (sista onsdagen när alla spelar från
tee 45).
➢ Närmast hål på hål 3 o 10
➢ Hio potten uppgår till 4295:-
Eventuella frågor besvaras på onsdag den 1 juli.
Tävlingsledningen (Tomas Blomqvist 073-775 75 25-Allan Johansson 070-890 51 14)

     

    Golfhälsningar

    Tomas o Allan