Onsdagsgolf säsongen 2020

 

Som du säkert noterat har Svenska Golfförbundet SGF på inrådan av Folkhälsomyndigheten beslutat att all tävlingsverksamhet är inställd tom 30 juni, Tävlingskommittén har därför beslutat att skjuta på starten av tävlingen-Onsdagsgolfen i sina vanliga former tills vidare.

Vi har dock kommit fram följande:

  • Sällskapsgolf kan fortfarande bedrivas och beskrivs som en av få verksamheter som är sanktionerad, dock ska stor hänsyn tas till de riktlinjer som gäller. Utöver allmänna Coronahänsyn avråder SGF från tävlingar där spelarna lottas i bollar.
  • Banan fortsätter tillsvidare att vara reserverad för onsdagsgolf from. 6 maj mellan 08.30 till 11.00.
  • Vi (Allan o Tomas), som företrädesvis arrangerar, har för avsikt att informellt anordna sällskapsgolf på onsdagsmorgnar. Vi hoppas att alla som brukar eller vill vara med och spela Onsdagsgolfen dyker upp.
  • Vi kommer att träffas under ordnade former from 6 maj dock utan att lotta eller ta upp anmälnings/tävlingsavgift.
  • Om det finns önskemål att sammanställa resultat från onsdagsträffarna så är vi öppna för en diskussion med de deltagare som är på plats.
  • Hoppas att det finns intresse för denna aktivitet som inte strider mot de regler och riktlinjer som är uppsatta från SGF. Varmt välkomna!

 

Golfhälsningar

Tomas o Allan