Scorekort

Nu börjar banan med hål 1 vid Grytsberg Säteri.