STYRELSE 2020

Gunnar Eliasson

Ordförande

0707312002  gunnar.eliasson@insats.se

Margareta Lorenius

Vice ordförande     

0703139975    margareta@lorenius.nu

Tomas Blomqvist

Ledamot                      

 0737757525      tomasblomqvist@msn.com                 

Jan Ekström

Ledamot

0708340407

stjarngolv@gmail.com

Hans Fransson

Ledamot                           

0733543621     

hans.franson@hotmail.com

Kenth Lögdström

Ledamot

0708795506     kenth@kenwas.se

Revisorer

Claes-Göran Aggebo                                   

0730664284   

 aggebo@live.se      

Revisorssuppleant
Leif Borrman                                                    

Valberedning

Bertil Korseman

Sammankallande

0706858300

bertil@korseman.eu

Anders Börjebo

Sammankallande

0706617490

anders-borjebo@hotmail.com