STYRELSE 2019

Gunnar Eliasson Ordförande                    0707312002     gunnar.eliasson@insats.se

Margareta Lorenius Vice ordförande      0703139975      margareta@lorenius.nu

Tomas Blomqvist Ledamot                        0737757525      tomasblomqvist@msn.com                 

Jan Ekström Ledamot                                0708340407     stjarngolv@gmail.com

Hans Fransson Ledamot                            0733543621      hans.franson@hotmail.com

Kenth Lögdström Ledamot                        0708795506     kenth@kenwas.se

Kjell Nerman Ledamot                               0733545477     kjellnerman@icloud.com

Revisorer

Claes-Göran Aggebo                                    0730664284     aggebo@live.se      

Revisorssuppleant
Leif Borrman                                                    

Valberedning

Bertil Korseman Sammankallande          0706858300     bertil@korseman.eu

Anders Börjebo Sammankallande            0706617490      anders-borjebo@hotmail.com